اصلاح کننده مو ER۲۴۰۳

ER2403

بستن

ویژگیها

اصلاح کننده مو ER۲۴۰۳
خشک / مرطوب
کارکرد با باطری
تنظیم ۵درجه کوتاهی
۳, ۶, ۹, ۱۲, ۱۵mm (۰.۵میلیمتر با ضمیمه جدا شدخ)

محصولاتي كه احتمالا دوست خواهيد داشت

محصولاتي كه احتمالا دوست خواهيد داشت

مشاهدات اخیر

مشاهدات اخیر

    پشتیبانی

    پشتیبانی شوید

    اصلاح کننده مو ER۲۴۰۳