اپیلاتور ES-ED94

ES-ED94

نرم کننده لایه برداری و اپیلاسیون در حمام

برداشتن موهای زائد و لایه برداری برای داشتن پوستی بسیار نرم

ES-ED94

بستن

مشخصات

ویژگیها

اپیلاتور ES-ED94
اپیلاسیون و اصلاح کننده
سر چرخان برای اپیلاسیون راحت تر
2 سرعت در حالت نرم

لوازم جانبی

accessory-image

WES9752P

تیغه داخلی جایگزین

accessory-image

WES9753P

ورقه بیرونی جایگزین

accessory-image

WES9759P

ورقه و تیغه جایگزین

محصولاتي كه احتمالا دوست خواهيد داشت

محصولاتي كه احتمالا دوست خواهيد داشت

مشاهدات اخیر

مشاهدات اخیر