حالت دهنده مو مدل EH-KA22

حالت دهنده مو مدل EH-KA22

بستن

مشخصات

حالت دادن به دو روش

حالت دادن به دو روش

به همراه دو سر می تواند برای ایجاد موجهای حجم دهنده یا فرهای صاف استفاده شود.

ویژگیها

حالت دهنده مو مدل EH-KA22
برس چرخان و نازل
2 در 1

محصولاتي كه احتمالا دوست خواهيد داشت

محصولاتي كه احتمالا دوست خواهيد داشت

مشاهدات اخیر

مشاهدات اخیر

    پشتیبانی

    پشتیبانی شوید

    حالت دهنده مو مدل EH-KA22