حالت دهنده مو مدل EH7261

حالت دهنده مو مدل EH7261

EH7261

به آسانی حالت های مختلفی در موی خود ایجاد کنید

• 1 سر
• برس دمنده با ایجاد حالت انبساط
• 2 تنظیم سرعت
• کیف نرم

EH7261

بستن

ویژگیها

حالت دهنده مو مدل EH7261
1 سر
2 تنظیم سرعت
کیف نرم

محصولاتي كه احتمالا دوست خواهيد داشت

محصولاتي كه احتمالا دوست خواهيد داشت

مشاهدات اخیر

مشاهدات اخیر

    پشتیبانی

    پشتیبانی شوید

    حالت دهنده مو مدل EH7261