حالت دهنده مو مدل EH7263

حالت دهنده مو مدل EH7263

EH7263

به آسانی حالت های مختلفی در موی خود ایجاد کنید

• 3 سر
• برس دمنده با ایجاد انبساط
• چرخش قابل تنظیم
• اتو
• 2 تنظیم سرعت
• کیف نرم

EH7263

بستن

ویژگیها

حالت دهنده مو مدل EH7263
3 سر
2 تنظیم سرعت
کیف نرم

محصولاتي كه احتمالا دوست خواهيد داشت

محصولاتي كه احتمالا دوست خواهيد داشت

مشاهدات اخیر

مشاهدات اخیر

    پشتیبانی

    پشتیبانی شوید

    حالت دهنده مو مدل EH7263