حالت دهنده مو مدل EH7265

حالت دهنده مو مدل EH7265

EH7265

به آسانی حالت های مختلفی در موی خود ایجاد کنید

• 5 سر
• برس دمنده با ایجاد انبساط
• برس چرخان باریک
• چرخش قابل تنظیم
• برس
• اتو
• نازل
• 2 تنظیم سرعت
• کیف نرم

EH7265

بستن

ویژگیها

حالت دهنده مو مدل EH7265
5 سر
2 تنظیم سرعت
کیف نرم

محصولاتي كه احتمالا دوست خواهيد داشت

محصولاتي كه احتمالا دوست خواهيد داشت

مشاهدات اخیر

مشاهدات اخیر

    پشتیبانی

    پشتیبانی شوید

    حالت دهنده مو مدل EH7265