داستان لنز LEICA DG - در جستجوی تحولاتی در عکاسی

داستان لنز LEICA DG - در جستجوی تحولاتی در عکاسی

داستان لنز LEICA DG - در جستجوی تحولاتی در عکاسی

لنزی که به دنبالش بوده‌اید. لنزی که همیشه آرزویش را داشته‌اید.
لنزی که وقتی دوربین را به سمت سوژه می‌گیرید، مرز تصورات شما را می‌شکند.
هدف مورد نظر افرادی که لنزهای LEICA DG را می‌سازند این است که به شما امکان دهند تا از دیدگاه منحصر به‌فرد خودتان نسبت به جهان عکس بگیرید.


داستان 1

داستان 2

ادامه دارد...