لنزG لومیکس H-F۰۰۸

H-F008

LUMIX G چشم ماهی ۸mm / F۳.۵

لنزعدسی چشم ماهی ۸ میلیمتری چهارسوم میکرو / ۱۶ میلیمتری (معادل دوربین ۳۵میلیمتری)

LUMIX H-F008

بستن

مشخصات

ویژگیها

لنزG لومیکس H-F۰۰۸
(۸میلیمتری/ ۱۶میلیمتری (معادل دوربین ۳۵میلیمتری
فاصله کانونی
F۳.۵
دریچه

لوازم جانبی

accessory-image

DMW-LRC1

سرپوش عقبی لنز

محصولاتي كه احتمالا دوست خواهيد داشت

محصولاتي كه احتمالا دوست خواهيد داشت

مشاهدات اخیر

مشاهدات اخیر

  پشتیبانی

  پشتیبانی شوید

  لنزG لومیکس H-F۰۰۸

  نحوه کارکرد و راهنماییها
  Operating Instructions
  English