لنزلومیکس G مدل H-FS۴۵۱۵۰

H-FS45150

ویرا لومیکس ۴۵-۱۵۰ میلیمتری / F۴.۰-۵.۶ASPH/ MEGA O.I.S

لنززوم تله فتو ۱۵میلیمتری چهارسوم میکرو / ۹۰-۳۰۰میلیمتری (معادل دوربین ۳۵میلیمتری)

H-FS45150

بستن

مشخصات

ویژگیها

لنزلومیکس G مدل H-FS۴۵۱۵۰
رنگها:
Color::
Color::
۴۵-۱۵۰میلیمتر/۹۰-۳۰۰میلیمتر(معادل دوربین ۳۵میلیمتری)
فاصله کانونی
F۴.۰(عریض)-F۵.۶ (تله)
دامنه دریچه
φ۵۲mm / ۲.۰۵ inch
سایز فیلتر

محصولاتي كه احتمالا دوست خواهيد داشت

محصولاتي كه احتمالا دوست خواهيد داشت

مشاهدات اخیر

مشاهدات اخیر

  پشتیبانی

  پشتیبانی شوید

  لنزلومیکس G مدل H-FS۴۵۱۵۰

  نحوه کارکرد و راهنماییها
  Operating Instructions
  English