لنزلومیکس G مدل H-FT۰۱۲

H-FT012

لومیکس سری G ۱۲.۵ میلیمتری / F۱۲

لنززوم ۳بعدی ۱۲.۵میلیمتری چهارسوم میکرو۶۸ میلیمتری (معادل دوربین ۳۵میلیمتری)

H-FT012

بستن

مشخصات

ویژگیها

لنزلومیکس G مدل H-FT۰۱۲
۱۲.۵میلیمتری/۶۸میلیمتری(معادل دوربین ۳۵ میلیمتری)
فاصله کانونی
F۱۲ مدل ثابت
دریچه

لوازم جانبی

accessory-image

DMW-LRC1

سرپوش عقبی لنز

محصولاتي كه احتمالا دوست خواهيد داشت

محصولاتي كه احتمالا دوست خواهيد داشت

مشاهدات اخیر

مشاهدات اخیر

  پشتیبانی

  پشتیبانی شوید

  لنزلومیکس G مدل H-FT۰۱۲

  نحوه کارکرد و راهنماییها
  Operating Instructions
  English