لنزG لومیکس مدل H-H۰۱۴

H-H014

لنزG لومیکس۱۴میلیمتری /F.۲.۵ ASPH

لنزبا یک فاصله کانونی ۱۴میلیمتر چهارسوم میکرو /۲۸میلیمتر(معادل دوربین ۳۵میلیمتری)

H-H014

بستن

مشخصات

ویژگیها

لنزG لومیکس مدل H-H۰۱۴
۱۴میلیمتر(۲۸میلیمترمعادل دوربین ۳۵میلیمتری)
فاصله کانونی
F.۲.۵
دریچه
φ۴۶mm / ۱.۸۱ inch
سایزفیلتر

لوازم جانبی

accessory-image

DMW-GWC1

لنزهای عریض معکوس

accessory-image

DMW-GMC1

لنزماکرو معکوس

accessory-image

DMW-GFC1

لنزچشم ماهی معوس

accessory-image

DMW-LND46

فیلتر ND

accessory-image

DMW-LPL46

فیلترPL

accessory-image

DMW-LMC46

محافظ MC

accessory-image

DMW-LFC46

سرپوش لنز

accessory-image

DMW-LRC1

سرپوش عقبی لنز

محصولاتي كه احتمالا دوست خواهيد داشت

محصولاتي كه احتمالا دوست خواهيد داشت

مشاهدات اخیر

مشاهدات اخیر

  پشتیبانی

  پشتیبانی شوید

  لنزG لومیکس مدل H-H۰۱۴

  نحوه کارکرد و راهنماییها
  Operating Instructions
  English