کتری NC-GK1

NC-GK1

از نوشیدن چای لذت ببرید، بفرمایید، لطفاً.

اکنون می توانید هر چقدر می خواهید آب جوش بگذارید تا همه افراد خانواده از خوردن چای با هم لذت ببرند.

کتری NC-GK1

بستن

ویژگیها

کتری NC-GK1
پایه‌ جداشدنی با قابلیت چرخش یک دور کامل
دو پنجره آب با نشانگر سطح آب
سر راحت یا پر کردن از راه لوله

محصولاتي كه احتمالا دوست خواهيد داشت

محصولاتي كه احتمالا دوست خواهيد داشت

مشاهدات اخیر

مشاهدات اخیر