#,###.00 000 010 //panasonic-middleeast-purchase-now.ibrandiq.com/fa/widgets/region/{0} //panasonic-middleeast-purchase-now.ibrandiq.com/Products/MultipleInStock/Fluid/{0}
Retail Sales Price: خرید Buy from Panasonic Where to Buy /middleeast/fa/consumer/where-to-buy.html false false MK-F500 /middleeast/fa/consumer/where-to-buy.html false

غذاساز MK-F500

MK-F500

از تکنیک های پیشرفته درست کردن غذا در منزل استفاده کنید

با داشتن 13 سر و 22 روش استفاده، کاربردهای آن محدوده وسیعی از دستور پخت غذاهای کامل تا یک غذای ساده را شامل می شود.

close
^

انتخاب رنگ

مشخصات

ویژگیها

غذاساز MK-F500
13 لوازم جانبی چندکاره
برش پیشرفته
پیچ عملکرد

محصولاتي كه احتمالا دوست خواهيد داشت

محصولاتي كه احتمالا دوست خواهيد داشت

مشاهدات اخیر

مشاهدات اخیر