غذاساز MK-F500

MK-F500

از تکنیک های پیشرفته درست کردن غذا در منزل استفاده کنید

با داشتن 13 سر و 22 روش استفاده، کاربردهای آن محدوده وسیعی از دستور پخت غذاهای کامل تا یک غذای ساده را شامل می شود.

close
^

مشخصات

ویژگیها

غذاساز MK-F500
13 لوازم جانبی چندکاره
برش پیشرفته
پیچ عملکرد

محصولاتي كه احتمالا دوست خواهيد داشت

محصولاتي كه احتمالا دوست خواهيد داشت

مشاهدات اخیر

مشاهدات اخیر