#,###.00 000 010 //panasonic-middleeast-purchase-now.ibrandiq.com/fa/widgets/region/{0} //panasonic-middleeast-purchase-now.ibrandiq.com/Products/MultipleInStock/Fluid/{0}
Retail Sales Price: خرید Buy from Panasonic Where to Buy /middleeast/fa/consumer/where-to-buy.html false false MK-F800 /middleeast/fa/consumer/where-to-buy.html false

غذاساز MK-F800

MK-F800

از تکنیک های پیشرفته درست کردن غذا در منزل استفاده کنید

با داشتن 13 سر و 30 روش استفاده، کاربردهای آن محدوده وسیعی را شامل می شود، از دستور پخت غذاهای کامل تا یک غذای ساده.

close
^

انتخاب رنگ

مشخصات

ویژگیها

غذاساز MK-F800
5 منوی خودکار از پیش برنامه ریزی شده
13 لوازم جانبی چندکاره
برش پیشرفته

محصولاتي كه احتمالا دوست خواهيد داشت

محصولاتي كه احتمالا دوست خواهيد داشت

مشاهدات اخیر

مشاهدات اخیر