غذاساز MK-F800

MK-F800

از تکنیک های پیشرفته درست کردن غذا در منزل استفاده کنید

با داشتن 13 سر و 30 روش استفاده، کاربردهای آن محدوده وسیعی را شامل می شود، از دستور پخت غذاهای کامل تا یک غذای ساده.

close
^

مشخصات

ویژگیها

غذاساز MK-F800
5 منوی خودکار از پیش برنامه ریزی شده
13 لوازم جانبی چندکاره
برش پیشرفته

محصولاتي كه احتمالا دوست خواهيد داشت

محصولاتي كه احتمالا دوست خواهيد داشت

مشاهدات اخیر

مشاهدات اخیر