مخلوط کن MX-J21

مخلوط کن

بستن

ویژگیها

مخلوط کن MX-J21
تیغه ایمن
پارچ شیشه ای
ظرف 1.8 لیتری

محصولاتي كه احتمالا دوست خواهيد داشت

محصولاتي كه احتمالا دوست خواهيد داشت

مشاهدات اخیر

مشاهدات اخیر