چرخ گوشتMK-MG۱۵۰۰

MK-MG1500/1560

بستن

ویژگیها

چرخ گوشتMK-MG۱۵۰۰
عملکرد بالای خردکردن
کلید چرخان با عملکرد معکوس
مجهز به ۳ تیغه خرد کردن( درشت /متوسط /ریز)

محصولاتي كه احتمالا دوست خواهيد داشت

محصولاتي كه احتمالا دوست خواهيد داشت

مشاهدات اخیر

مشاهدات اخیر

  پشتیبانی

  پشتیبانی شوید

  چرخ گوشتMK-MG۱۵۰۰

  نحوه کارکرد و راهنماییها
  Operating Instructions
  English