اجاق ماکروویو NN-ST34

NN-ST34

لذت وعده غذایی، سریع و آسان

• اجاق ماکروویو تکی 25 لیتری
• توان پخت و پز 800 واتی
• 9 منوی خودکار
• قابلیت Quick 30

• افزودن زمان

• اجاق ماکروویو تکی 25 لیتری
• توان پخت و پز 800 واتی 
• 9 منوی خودکار 
• قابلیت Quick 30
• افزودن زمان
• اجاق ماکروویو تکی 25 لیتری
• توان پخت و پز 800 واتی 
• 9 منوی خودکار 
• قابلیت Quick 30
• افزودن زمان
• اجاق ماکروویو تکی 25 لیتری
• توان پخت و پز 800 واتی 
• 9 منوی خودکار 
• قابلیت Quick 30
• افزودن زمان
• اجاق ماکروویو تکی 25 لیتری
• توان پخت و پز 800 واتی 
• 9 منوی خودکار 
• قابلیت Quick 30
• افزودن زمان
• اجاق ماکروویو تکی 25 لیتری
• توان پخت و پز 800 واتی 
• 9 منوی خودکار 
• قابلیت Quick 30
• افزودن زمان
• اجاق ماکروویو تکی 25 لیتری
• توان پخت و پز 800 واتی 
• 9 منوی خودکار 
• قابلیت Quick 30
• افزودن زمان
• اجاق ماکروویو تکی 25 لیتری
• توان پخت و پز 800 واتی 
• 9 منوی خودکار 
• قابلیت Quick 30
• افزودن زمان
• اجاق ماکروویو تکی 25 لیتری
• توان پخت و پز 800 واتی 
• 9 منوی خودکار 
• قابلیت Quick 30
• افزودن زمان
• اجاق ماکروویو تکی 25 لیتری
• توان پخت و پز 800 واتی 
• 9 منوی خودکار 
• قابلیت Quick 30
• افزودن زمان
• اجاق ماکروویو تکی 25 لیتری
• توان پخت و پز 800 واتی 
• 9 منوی خودکار 
• قابلیت Quick 30
• افزودن زمان
• اجاق ماکروویو تکی 25 لیتری
• توان پخت و پز 800 واتی 
• 9 منوی خودکار 
• قابلیت Quick 30
• افزودن زمان

اجاق ماکروویو

بستن

مشخصات

ویژگیها

اجاق ماکروویو NN-ST34
اجاق ماکروویو تکی 25 لیتری
توان پخت و پز 800 واتی
9 منوی خودکار

محصولاتي كه احتمالا دوست خواهيد داشت

محصولاتي كه احتمالا دوست خواهيد داشت

مشاهدات اخیر

مشاهدات اخیر

    پشتیبانی

    پشتیبانی شوید

    اجاق ماکروویو NN-ST34