ماکروویو NN-CT662M

NN-CT662M

عملکرد آسان در یک آشپزی خوشمزه به شما کمک می کند

• ظرفیت 27 لیتری
• سینی چرخان بزرگ 315 میلیمتری
• منوی ابتدایی و آسان پخت خودکار
• 64 منوی غذای هندی
• طرح گلدار قرمز

NN-CT662M

بستن

ویژگیها

ماکروویو NN-CT662M
ظرفیت 27 لیتری
منوی ابتدایی و آسان پخت خودکار
طرح گلدار قرمز

محصولاتي كه احتمالا دوست خواهيد داشت

محصولاتي كه احتمالا دوست خواهيد داشت

مشاهدات اخیر

مشاهدات اخیر