مایکروفرNN-GD۳۷۱

NN-GD371

بستن

ویژگیها

مایکروفرNN-GD۳۷۱
گنجایش گریل ۲۳ لیتری
پخت ترکیبی همزمان
سینی گردشی بزرگ ۲۸۵ میلیمتری

محصولاتي كه احتمالا دوست خواهيد داشت

محصولاتي كه احتمالا دوست خواهيد داشت

مشاهدات اخیر

مشاهدات اخیر

  پشتیبانی

  پشتیبانی شوید

  مایکروفرNN-GD۳۷۱

  نحوه کارکرد و راهنماییها
  Operating Instructions
  English