مایکروفرNN-GD۶۹۲

NN-GD692

بستن

ویژگیها

مایکروفرNN-GD۶۹۲
پخت ترکیبی همزمان
توان مایکرو ۱۰۰۰ وات
گنجایش ۳۱ لیتر

محصولاتي كه احتمالا دوست خواهيد داشت

محصولاتي كه احتمالا دوست خواهيد داشت

مشاهدات اخیر

مشاهدات اخیر

  پشتیبانی

  پشتیبانی شوید

  مایکروفرNN-GD۶۹۲

  نحوه کارکرد و راهنماییها
  Operating Instructions
  English