مایکروفرNN-ST۶۵۱

NN-ST651

بستن

ویژگیها

مایکروفرNN-ST۶۵۱
۱۰۰۰وات
دارای محفظه بزرگ ۳۲ لیتری
بدنه سفید / صفحه نیمه آیینه ای

محصولاتي كه احتمالا دوست خواهيد داشت

محصولاتي كه احتمالا دوست خواهيد داشت

مشاهدات اخیر

مشاهدات اخیر

  پشتیبانی

  پشتیبانی شوید

  مایکروفرNN-ST۶۵۱

  نحوه کارکرد و راهنماییها
  Operating Instructions
  English