پلوپزSR-W۱۸GS

SR-W18GS

بستن

ویژگیها

پلوپزSR-W۱۸GS
۱.۸ لیتر
۶۰۰ وات
مجهز به گرم نگهدارنده تا ۵ ساعت

محصولاتي كه احتمالا دوست خواهيد داشت

محصولاتي كه احتمالا دوست خواهيد داشت

مشاهدات اخیر

مشاهدات اخیر

  پشتیبانی

  پشتیبانی شوید

  پلوپزSR-W۱۸GS

  نحوه کارکرد و راهنماییها
  Operating Instructions
  English