پلوپز SR-W۲۲FG

SR-W22FG

بستن

ویژگیها

پلوپز SR-W۲۲FG
۲.۲ لیتر
۷۳۰ وات
مجهز به گرم نگهدارنده تا ۵ساعت

محصولاتي كه احتمالا دوست خواهيد داشت

محصولاتي كه احتمالا دوست خواهيد داشت

مشاهدات اخیر

مشاهدات اخیر

  پشتیبانی

  پشتیبانی شوید

  پلوپز SR-W۲۲FG

  نحوه کارکرد و راهنماییها
  Operating Instructions
  English