پلوپزSR-W۲۲GS

SR-W22FG

بستن

ویژگیها

پلوپزSR-W۲۲GS
۲.۲ لیتر
۷۳۰ وات
مجهز به گرم نگهدارنده تا۵ساعت

محصولاتي كه احتمالا دوست خواهيد داشت

محصولاتي كه احتمالا دوست خواهيد داشت

مشاهدات اخیر

مشاهدات اخیر

  پشتیبانی

  پشتیبانی شوید

  پلوپزSR-W۲۲GS

  نحوه کارکرد و راهنماییها
  Operating Instructions
  English