دستگاه تهویه مطبوع هواCS-D۲۴ DB۴ H5

CS-D24DB4H5

بستن

ویژگیها

دستگاه تهویه مطبوع هواCS-D۲۴ DB۴ H5
پنل چهارگوش ۹۰میلیمتری
شستشوی Odur
استفاده درحالت اقتصادی و مقرون به صرفه

محصولاتي كه احتمالا دوست خواهيد داشت

محصولاتي كه احتمالا دوست خواهيد داشت

مشاهدات اخیر

مشاهدات اخیر

  پشتیبانی

  پشتیبانی شوید

  دستگاه تهویه مطبوع هواCS-D۲۴ DB۴ H5

  نحوه کارکرد و راهنماییها
  Operating Instructions
  English