دستگاه تهویه مطبوع هواCS-D۲۸DB۴H5

دستگاه تهویه مطبوع هواCS-D۲۸DB۴H5

CS-D28DB4H5

دستگاه تهویه مطبوع هوا مدل کاستی

 

CS-D28DB4H5

بستن

ویژگیها

دستگاه تهویه مطبوع هواCS-D۲۸DB۴H5
پنل چهارگوش ۹۲۰میلیمتر
شستشوی Oudr
مود اقتصادی و مقرون به صرفه

محصولاتي كه احتمالا دوست خواهيد داشت

محصولاتي كه احتمالا دوست خواهيد داشت

مشاهدات اخیر

مشاهدات اخیر

  پشتیبانی

  پشتیبانی شوید

  دستگاه تهویه مطبوع هواCS-D۲۸DB۴H5

  نحوه کارکرد و راهنماییها
  Operating Instructions
  English