دستگاه تهویه مطبوع هواCS-D۴۳DB۴H۵

دستگاه تهویه مطبوع هواCS-D۴۳DB۴H۵

CS-D43DB4H5

دستگاه تهویه مطبوع هوای مدل کاستی

 

CS-D43DB4H5

بستن

ویژگیها

دستگاه تهویه مطبوع هواCS-D۴۳DB۴H۵
پنل چهارگوش ۹۵۰میلیمتری
شستشوی Odur
مود اقتصادی و مقرون به صرفه

محصولاتي كه احتمالا دوست خواهيد داشت

محصولاتي كه احتمالا دوست خواهيد داشت

مشاهدات اخیر

مشاهدات اخیر

  پشتیبانی

  پشتیبانی شوید

  دستگاه تهویه مطبوع هواCS-D۴۳DB۴H۵

  نحوه کارکرد و راهنماییها
  Operating Instructions
  English