دستگاه تهویه مطبوع هواCS-D۲۴DTH۵

دستگاه تهویه مطبوع هواCS-D۲۴DTH۵

CS-D24DTH5

دستگاه تهویه مطبوع هوای مدل سقفی

 

CS-D24DTH5

بستن

ویژگیها

دستگاه تهویه مطبوع هواCS-D۲۴DTH۵
روشن شدن مجدد اتوماتیک
مود فن اتوماتیک
شستشوی Odur

محصولاتي كه احتمالا دوست خواهيد داشت

محصولاتي كه احتمالا دوست خواهيد داشت

مشاهدات اخیر

مشاهدات اخیر

  پشتیبانی

  پشتیبانی شوید

  دستگاه تهویه مطبوع هواCS-D۲۴DTH۵

  نحوه کارکرد و راهنماییها
  Operating Instructions
  English