دستگاه تهویه مطبوع هوا CS-C۱۲CTH

CS-C12CTH

بستن

ویژگیها

دستگاه تهویه مطبوع هوا CS-C۱۲CTH
۱۲.۰۰۰سنجش حرارت / ساعت
دستگاه گرم کننده همراه با رطوبت عالی
کنترل از راه دور بی سیم

محصولاتي كه احتمالا دوست خواهيد داشت

محصولاتي كه احتمالا دوست خواهيد داشت

مشاهدات اخیر

مشاهدات اخیر

  شتیبانی

  پشتیبانی شوید

  دستگاه تهویه مطبوع هوا CS-C۱۲CTH

  نحوه کارکرد و راهنماییها
  Operating Instructions
  English