دستگاه تهویه مطبوع هوا CS-C۱۸CTH

CS-C18CTH

بستن

ویژگیها

دستگاه تهویه مطبوع هوا CS-C۱۸CTH
۱۸.۰۰۰سنجش حرارت / ساعت
دستگاه گرم کننده همراه با رطوبت عالی
کنترل از راه دور بی سیم

محصولاتي كه احتمالا دوست خواهيد داشت

محصولاتي كه احتمالا دوست خواهيد داشت

مشاهدات اخیر

مشاهدات اخیر

  پشتیبانی

  پشتیبانی شوید

  دستگاه تهویه مطبوع هوا CS-C۱۸CTH

  نحوه کارکرد و راهنماییها
  Operating Instructions
  English