دستگاه تهویه مطبوع هوا CS-C۲۴CTH

CS-C24CTH

بستن

ویژگیها

دستگاه تهویه مطبوع هوا CS-C۲۴CTH
۲۴.۰۰۰حرارت / ساعت
دستگاه گرم کننده همراه با رطوبت عالی
کنترل از راه دور بی سیم

محصولاتي كه احتمالا دوست خواهيد داشت

محصولاتي كه احتمالا دوست خواهيد داشت

مشاهدات اخیر

مشاهدات اخیر

  پشتیبانی

  پشتیبانی شوید

  دستگاه تهویه مطبوع هو CS-C۲۴CTH

  نحوه کارکرد و راهنماییها
  Operating Instructions
  English