دستگاه تهویه مطبوع CS-A۲۸JFD

CS-A28JFD

بستن

ویژگیها

دستگاه تهویه مطبوع CS-A۲۸JFD
خنک کننده
۲۴,۲۳۰ - ۲۴,۵۷۰ Btu/h
گرم کننده
۲۶,۹۵۰ - ۲۷,۳۰۰ Btu/h
کنترل از راه دور

محصولاتي كه احتمالا دوست خواهيد داشت

محصولاتي كه احتمالا دوست خواهيد داشت

مشاهدات اخیر

مشاهدات اخیر

    پشتیبانی

    پشتیبانی شوید

    دستگاه تهویه مطبوع CS-A۲۸JFD