دستگاه تهویه مطبوع هواCS-C۱۸FFH

دستگاه تهویه مطبوع هواCS-C۱۸FFH

CS-C18FFH

دستگاه تهویه مطبوع هوای ایستاده

 

CS-C18FFH

بستن

ویژگیها

دستگاه تهویه مطبوع هواCS-C۱۸FFH
۱۷.۴۰۰-۱۷.۶۰۰حرارت/ساعت
کنترل از راه دور بی سیم

محصولاتي كه احتمالا دوست خواهيد داشت

محصولاتي كه احتمالا دوست خواهيد داشت

مشاهدات اخیر

مشاهدات اخیر

  پشتیبانی

  پشتیبانی شوید

  دستگاه تهویه مطبوع هواCS-C۱۸FFH

  نحوه کارکرد و راهنماییها
  Operating Instructions
  English