دستگاه تهویه مطبوع هوا CS-C۲۸FFH

دستگاه تهویه مطبوع هوا CS-C۲۸FFH

CS-C28FFH

دستگاه تهویه مطبوع هوا ایستاده

 

CS-C28FFH

بستن

ویژگیها

دستگاه تهویه مطبوع هوا CS-C۲۸FFH
۲۴.۶۰۰-۲۵.۰۰۰حرارت/ساعت
کنترل از راه دور بی سیم

محصولاتي كه احتمالا دوست خواهيد داشت

محصولاتي كه احتمالا دوست خواهيد داشت

مشاهدات اخیر

مشاهدات اخیر

  پشتیبانی

  پشتیبانی شوید

  دستگاه تهویه مطبوع هوا CS-C۲۸FFH

  نحوه کارکرد و راهنماییها
  Operating Instructions
  English