دستگاه تهویه مطبوع هواCS-CFFH

دستگاه تهویه مطبوع هواCS-CFFH

CS-C45FFH

دستگاه تهویه مطبوع هوای ایستاده

 

CS-C45FFH

بستن

ویژگیها

دستگاه تهویه مطبوع هواCS-CFFH
۴۱.۰۰۰-۴۲.۷۰۰حرارت /ساعت-
ریموت کنترل بی سیم

محصولاتي كه احتمالا دوست خواهيد داشت

محصولاتي كه احتمالا دوست خواهيد داشت

مشاهدات اخیر

مشاهدات اخیر

  پشتیبانی

  پشتیبانی شوید

  دستگاه تهویه مطبوع هواCS-CFFH

  نحوه کارکرد و راهنماییها
  Operating Instructions
  English