#,###.00 000 010 //panasonic-middleeast-purchase-now.ibrandiq.com/fa/widgets/region/{0} //panasonic-middleeast-purchase-now.ibrandiq.com/Products/MultipleInStock/Fluid/{0}
Retail Sales Price: خرید Buy from Panasonic Where to Buy false false /middleeast/fa/consumer/where-to-buy.html false

FSV-EX

FSV-EX

VRF همراه با عملکرد ذخیره انرژی خارق العاده و عملیات قدرتمند

یک سیستم VRF تغییردهنده بازی که عملکرد ذخیره انرژی، عملیات قدرتمند، قابلیت اعتماد و راحتی را فراتر هرچیزی که پیش از این امکان داشت ارائه می‌دهد. نماینده تغییر الگویی حقیقی در راه حل های موجود برای تهویه هواست. به نهایت رساندن کیفیت — این چالش پاناسونیک است.

FSV-EX

بستن

انتخاب رنگ

مشخصات

ویژگیها

FSV-EX
واحدهای خارجی تک برای گسترش ظرفیت تا 80HP با یکدیگر ترکیب می‌شوند
تا 64 واحد داخلی را می توان متصل کرد
راه حل های پیشرفته کنترل برای پاسخ به کاربردهای مختلف

محصولاتي كه احتمالا دوست خواهيد داشت

محصولاتي كه احتمالا دوست خواهيد داشت

مشاهدات اخیر

مشاهدات اخیر