خنک کننده ها CS-A28PKD

CS-A28PKD

اسپلیت تک پمپ حرارت لوکس با 27,300 یکای بریتانیایی حرارت/ساعت سرمایش و 30,000 یکای بریتانیایی حرارت/ساعت گرمایش

برای لبنان و اردن

CS-A28PKD

بستن

مشخصات

ویژگیها

خنک کننده ها CS-A28PKD
حسگر دوگانه ECONAVI
nanoe-G
کندانسور باله آبی

محصولاتي كه احتمالا دوست خواهيد داشت

محصولاتي كه احتمالا دوست خواهيد داشت

مشاهدات اخیر

مشاهدات اخیر

  پشتیبانی

  پشتیبانی شوید

  خنک کننده ها CS-A28PKD

  نحوه کارکرد و راهنماییها
  Operating Instructions
  English/Arabic