خنک کننده ها CS-C24PKF

CS-C24PKF

اسپیلیت تک و بی مانند سرمایشی لوکس فوق استوایی با 24,000 یکای بریتانیایی حرارت/ساعت

برای امارات متحده عربی، قطر، عمان، و بحرین

CS-C24PKF

بستن

مشخصات

ویژگیها

خنک کننده ها CS-C24PKF
حسگر دوگانه ECONAVI
nanoe-G
فوق استوایی

محصولاتي كه احتمالا دوست خواهيد داشت

محصولاتي كه احتمالا دوست خواهيد داشت

مشاهدات اخیر

مشاهدات اخیر

  پشتیبانی

  پشتیبانی شوید

  خنک کننده ها CS-C24PKF

  نحوه کارکرد و راهنماییها
  Operating Instructions
  English/Arabic