خنک کننده ها CS-PC18MKF

CS-PC18MKF

اسپیلیت تک و بی مانند سرمایشی استاندارد فوق استوایی با 18,000 یکای بریتانیایی حرارت/ساعت

برای عمان، کویت، قطر، و بحرین

CS-PC18MKF

بستن

مشخصات

ویژگیها

خنک کننده ها CS-PC18MKF
حسگر تکی ECONAVI
فوق استوایی
کندانسور باله آبی

محصولاتي كه احتمالا دوست خواهيد داشت

محصولاتي كه احتمالا دوست خواهيد داشت

مشاهدات اخیر

مشاهدات اخیر

  پشتیبانی

  پشتیبانی شوید

  خنک کننده ها CS-PC18MKF

  نحوه کارکرد و راهنماییها
  Operating Instructions
  English/Arabic