خنک کننده ها CS-PC30JKF

CS-PC30JKF

اسپیلیت تک و بی مانند سرمایشی استاندارد فوق استوایی با 30,000 یکای بریتانیایی حرارت/ساعت

برای عمان، کویت، قطر، و بحرین

CS-PC30JKF

بستن

مشخصات

ویژگیها

خنک کننده ها CS-PC30JKF
یکای بریتانیایی حرارت/ساعت 30,000
فوق استوایی
کندانسور باله آبی

محصولاتي كه احتمالا دوست خواهيد داشت

محصولاتي كه احتمالا دوست خواهيد داشت

مشاهدات اخیر

مشاهدات اخیر

  پشتیبانی

  پشتیبانی شوید

  خنک کننده ها CS-PC30JKF

  نحوه کارکرد و راهنماییها
  Operating Instructions
  English/Arabic