خنک کننده ها CS-UC24RKF-5

CS-UC24RKF-5

اسپیلیت تک سرمایشی استاندارد 22,000 یکای بریتانیایی حرارت/ساعت

برای امارات متحده عربی

CS-UC24RKF-5

بستن

مشخصات

ویژگیها

خنک کننده ها CS-UC24RKF-5
یکای بریتانیایی حرارت/ساعت 22,200
کندانسور باله آبی
خارج SuperDyma

محصولاتي كه احتمالا دوست خواهيد داشت

محصولاتي كه احتمالا دوست خواهيد داشت

مشاهدات اخیر

مشاهدات اخیر

  پشتیبانی

  پشتیبانی شوید

  خنک کننده ها CS-UC24RKF-5

  نحوه کارکرد و راهنماییها
  Operating Instructions
  English/Arabic