پنکه ایستادهF-۴۰۷W

F-407W

بستن

ویژگیها

پنکه ایستادهF-۴۰۷W
۳سرعته همراه با کلید خاموشی خودکار
تیغه فلزی
رنگ: طلایی

محصولاتي كه احتمالا دوست خواهيد داشت

محصولاتي كه احتمالا دوست خواهيد داشت

مشاهدات اخیر

مشاهدات اخیر

    پشتیبانی

    پشتیبانی شوید

    پنکه ایستادهF-۴۰۷W