اتوی خشک NI-۳۱۳

NI-313

بستن

ویژگیها

اتوی خشک NI-۳۱۳
۱۰۰۰وات
طراحی متالیک ضدزنگ
دستگیره V شکل برای اتوی آسان آستین

محصولاتي كه احتمالا دوست خواهيد داشت

محصولاتي كه احتمالا دوست خواهيد داشت

مشاهدات اخیر

مشاهدات اخیر

  پشتیبانی

  پشتیبانی شوید

  اتوی خشک NI-۳۱۳

  نحوه کارکرد و راهنماییها
  Operating Instructions
  English