#,###.00 000 010 //panasonic-middleeast-purchase-now.ibrandiq.com/fa/widgets/region/{0} //panasonic-middleeast-purchase-now.ibrandiq.com/Products/MultipleInStock/Fluid/{0}
Retail Sales Price: خرید Buy from Panasonic Where to Buy /middleeast/fa/consumer/where-to-buy.html false false NI-GSA060 /middleeast/fa/consumer/where-to-buy.html false

اتوی پوشاک ۲ در ۱ NI-GSA060

NI-GSA060

راحتی اتوی پوشاک و پایان زیبای اتوی بخار

• اتو کردن و بخاردهی ۲ در ‍۱
• بخار با دمای بالا
• تنظیم بخار در ۲ سطح
• بخار مداوم ۱۰۰ دقیقه ای
• مخزن آب قابل جدا شدن و پر کردن آسان آن (۲ لیتر)
• شلنگ ضد آب جوش، قابل انعطاف و بلند و باریک
• سیستم ضد کلسیم

اتوی پوشاک ۲ در ۱ NI-GSA060

بستن

انتخاب رنگ

مشخصات

ویژگیها

اتوی پوشاک ۲ در ۱ NI-GSA060
اتو کردن و بخاردهی ۲ در ‍۱
شروع سریع ۶۰ ثانیه ای
تنظیم بخار در ۲ سطح

محصولاتي كه احتمالا دوست خواهيد داشت

محصولاتي كه احتمالا دوست خواهيد داشت

مشاهدات اخیر

مشاهدات اخیر

    پشتیبانی

    پشتیبانی شوید

    اتوی پوشاک ۲ در ۱ NI-GSA060