اتوی بخارقوی ۳۶۰ مدل NI-JW۹۵۰

NI-JW950

اتوی چند جهته 360° Quick™

دو سر و کفی صاف Alumite

close
^

مشخصات

ویژگیها

اتوی بخارقوی ۳۶۰ مدل NI-JW۹۵۰
رنگها:
Color:Red:NI-JW950-R
Color:Silver:NI-JW950-S
صفحه زیرین ۳۶۰درجه دو سر
۲۴۰۰وات
ساخت ژاپن

محصولاتي كه احتمالا دوست خواهيد داشت

محصولاتي كه احتمالا دوست خواهيد داشت

مشاهدات اخیر

مشاهدات اخیر

    پشتیبانی

    پشتیبانی شوید

    اتوی بخارقوی ۳۶۰ مدل NI-JW۹۵۰