جاروبرقی سری بدون کیسه MC-CL۴۸۱

MC-CL481

بستن

ویژگیها

جاروبرقی سری بدون کیسه MC-CL۴۸۱
۱۵۰۰وات
قدرت کنترل
کاربرد آسان

محصولاتي كه احتمالا دوست خواهيد داشت

محصولاتي كه احتمالا دوست خواهيد داشت

مشاهدات اخیر

مشاهدات اخیر

  پشتیبانی

  پشتیبانی شوید

  جاروبرقی سری بدون کیسه MC-CL۴۸۱

  نحوه کارکرد و راهنماییها
  Operating Instructions
  English