جاروبرقی سری بدون کیسه MC-CL۴۸۳

MC-CL483

بستن

ویژگیها

جاروبرقی سری بدون کیسه MC-CL۴۸۳
۱۸۰۰ وات
قدرت کنترل
کاربرد آسان

محصولاتي كه احتمالا دوست خواهيد داشت

محصولاتي كه احتمالا دوست خواهيد داشت

مشاهدات اخیر

مشاهدات اخیر

  پشتیبانی

  پشتیبانی شوید

  جاروبرقی سری بدون کیسه MC-CL۴۸۳

  نحوه کارکرد و راهنماییها
  Operating Instructions
  English