بدون کیسه نوع MC-CL563

MC-CL563

عمر طولانی نیروی مکش جارو برقی

• فیلتر
•  نازلی که همه آشغالها را می گیرد
• حداکثر نیروی ورودی 1800 وات
• HEPA کیسه آشغال 2.0 لیتری
• طول سیم 5.0 متر
• لوله قابل اتصال فلزی 2 عدد

close
^

مشخصات

ویژگیها

بدون کیسه نوع MC-CL563
کیسه آشغال 2.0 لیتری
حداکثر نیروی ورودی 1800 وات
نازلی که همه آشغالها را می گیرد

محصولاتي كه احتمالا دوست خواهيد داشت

محصولاتي كه احتمالا دوست خواهيد داشت

مشاهدات اخیر

مشاهدات اخیر

    پشتیبانی

    پشتیبانی شوید

    بدون کیسه نوع MC-CL563