بدون کیسه نوع MC-CL565

MC-CL565

عمر طولانی نیروی مکش جارو برقی

• فیلتر
• نازلی که همه آشغالها را می گیرد
• حداکثر نیروی ورودی 2000 وات
• طول سیم 5.0 متر HEPA کیسه آشغال 2.0 لیتری
• لوله تلسکوپی فلزی
• غلتک نرم
• دوتایی

close
^

مشخصات

ویژگیها

بدون کیسه نوع MC-CL565
کیسه آشغال 2.0 لیتری
حداکثر نیروی ورودی 2000 وات
نازلی که همه آشغالها را می گیرد

محصولاتي كه احتمالا دوست خواهيد داشت

محصولاتي كه احتمالا دوست خواهيد داشت

مشاهدات اخیر

مشاهدات اخیر

    پشتیبانی

    پشتیبانی شوید

    بدون کیسه نوع MC-CL565