رادیو دستی RF-P۵۰

رادیو دستی RF-P۵۰

بستن

ویژگیها

رادیو دستی RF-P۵۰
رادیو جیبی FM/AM
درجه تنظیم برای تیوننیگ راحت
اندیکاتور میزان سازی ال ای دی

محصولاتي كه احتمالا دوست خواهيد داشت

محصولاتي كه احتمالا دوست خواهيد داشت

مشاهدات اخیر

مشاهدات اخیر

    پشتیبانی

    پشتیبانی شوید

    رادیو دستی RF-P۵۰